14. Podział autorytetu

Powołanie do służby, szczególnie apostolskiej na pewno pochodzi od Boga: I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami… Ef. 4,11 Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych… Gal. 1,1

Czytaj więcej »

13. Granice autorytetu

Pan Bóg ściśle określa granice. Nie tylko narodom przydziela czas i miejsce ich zamieszkania (Dz. 17,26), ale gdy chodzi o jego Królestwo, to każdy ma określony zakres odpowiedzialności i władzy.

Czytaj więcej »

12. Pomnożenie i wzrost

Dlaczego, w jakim celu, jako Kościół pozostajemy na ziemi? Dlaczego Pan Jezus ciągle jeszcze nie przyszedł powtórnie i nie zakończył tego świata?

Czytaj więcej »

11. Duchowy Ojciec

Według żydowskiej tradycji, przykazania były rozmieszczone na dwóch tablicach po pięć na każdej. Przy czym pierwsza tablica regulowała nasze relacje z Bogiem, a druga relacje pomiędzy ludźmi. Wobec tego przykazanie nakazujące szacunek wobec rodziców było na tablicy regulującej relacje z Bogiem.
Co to może oznaczać?

Czytaj więcej »

8. Dowód apostoła

Pan Jezus poucza nas, abyśmy rozróżniali prawdziwych Jego wysłańców (proroków, nauczycieli itp) od fałszywych. Co to są za owoce, które wskazują na fałszywego wysłańca? I jakie owoce dowodzą, że ktoś jest godny zaufania – należy go przyjąć i słuchać?

Czytaj więcej »

7. Naostrzenie siekiery

Co robisz, jeśli w służbie Bogu coś uporczywie nie udaje się? Czy masz zwyczaj zadawać sobie pytania? Czy zadajesz pytania innym, aby zrozumieć jak to zrobić lepiej? Skuteczniej? Mądrzej?

Czytaj więcej »

6. Miasto i wieś

Jestem przekonany, że kluczem do sukcesu w powiększaniu Królestwa Bożego jest właściwy podział pracy. Czy już znasz swoje słabe strony i jesteś gotów skorzystać z pomocy innych?

Czytaj więcej »

4. Mosty relacji

Kazanie na Górze (Mat. 5‑7) kończy się ostrzeżeniem. Pan Jezus uprzedza, że nastąpią burze, które sprawdzą, jak budowaliśmy w naszym życiu.

Czytaj więcej »

1. Bóg połączeń

W diamencie atomy węgla są bliżej, połączone są w każdą z czterech stron najsilniejszym możliwym dla węgla wiązaniem.

Czytaj więcej »