15. Wyuczony czy namaszczony ?

Co nadaje kształt apostołom i ich służbie? Namaszczenie udzielone przez Boga? Czy umiejętności nabyte od innych apostołów?

14. Podział autorytetu

Powołanie do służby, szczególnie apostolskiej na pewno pochodzi od Boga: I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami… Ef. 4,11 Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych… Gal. 1,1

13. Granice autorytetu

Pan Bóg ściśle określa granice. Nie tylko narodom przydziela czas i miejsce ich zamieszkania (Dz. 17,26), ale gdy chodzi o jego Królestwo, to każdy ma określony zakres odpowiedzialności i władzy.

12. Pomnożenie i wzrost

Dlaczego, w jakim celu, jako Kościół pozostajemy na ziemi? Dlaczego Pan Jezus ciągle jeszcze nie przyszedł powtórnie i nie zakończył tego świata?

11. Duchowy Ojciec

Według żydowskiej tradycji, przykazania były rozmieszczone na dwóch tablicach po pięć na każdej. Przy czym pierwsza tablica regulowała nasze relacje z Bogiem, a druga relacje pomiędzy ludźmi. Wobec tego przykazanie nakazujące szacunek wobec rodziców było na tablicy regulującej relacje z Bogiem.
Co to może oznaczać?

10. Motywacje kształtujące służbę

Życie wspólnoty kościelnej jest kształtowane za pomocą jakichś motywacji, które pobudzają nas działania. Które z poniższych dostrzegasz w polskim Kościele jako decydujące?

9. Fundamenty określają dom

Nowy Testament porównuje Kościół do budynku – jeśli tak jest,
to jakie są fundamenty tej budowy, w jaką się angażujesz?

8. Dowód apostoła

Pan Jezus poucza nas, abyśmy rozróżniali prawdziwych Jego wysłańców (proroków, nauczycieli itp) od fałszywych. Co to są za owoce, które wskazują na fałszywego wysłańca? I jakie owoce dowodzą, że ktoś jest godny zaufania – należy go przyjąć i słuchać?

7. Naostrzenie siekiery

Co robisz, jeśli w służbie Bogu coś uporczywie nie udaje się? Czy masz zwyczaj zadawać sobie pytania? Czy zadajesz pytania innym, aby zrozumieć jak to zrobić lepiej? Skuteczniej? Mądrzej?

6. Miasto i wieś

Jestem przekonany, że kluczem do sukcesu w powiększaniu Królestwa Bożego jest właściwy podział pracy. Czy już znasz swoje słabe strony i jesteś gotów skorzystać z pomocy innych?