Misje

Misja w Bośni

1 grudnia 2016 Krzysztof Gola

Vesna Markovic ma nieco ponad 30 lat. Posiada 2 wyższe wykształcenia (psycholog i nauczyciel w szkole podstawowej). Jest introwertyczką i kiedy po raz pierwszy przyszła do kościoła wydawała się być bardzo pasywną osobą. Po pewnym [zobacz więcej…]

Polecamy

Fundacja De’Ignis

1 grudnia 2016 Krzysztof Gola

Chrześcijańska Fundacja DE’IGNIS – Polska organizacja pożytku publicznego. Cele fundacji: utworzenie ośrodka rehabilitacji psychiatrycznej, szkolenie pracowników, wolontariuszy i wszystkich ludzi zainteresowanych czynnym niesieniem pomocy osobom słabym i chorym psychicznie, przechodzącym przez kryzysy życiowe, praca naukowo [zobacz więcej…]

Polecamy

Gwiazdkowa Niespodzianka

1 grudnia 2016 Krzysztof Gola

Projekt Gwiazdkowej Niespodzianki  (ang. Operation Christmas Child – OCC) zapoczątkowany został w 1990 roku w Walii przez Davida Cooke’a, który wysłał paczki potrzebującym dzieciom z zaniedbanych sierocińców w Rumunii. Projekt rozrastał się i został zaadoptowany jako projekt Samaritan’s [zobacz więcej…]

Agendy

Misja Pielgrzym

1 grudnia 2016 Krzysztof Gola

Ponieważ istnieje polecenie „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Marka 16,15), istnieją też misjonarze, którzy docierając do bardzo odległych geograficznie miejsc i odmiennych kulturowo społeczności. Misja Pielgrzym została powołana, aby miedzy innymi: [zobacz więcej…]