Fundacja De’Ignis

Chrześcijańska Fundacja DE’IGNIS – Polska organizacja pożytku publicznego. Cele fundacji: utworzenie ośrodka rehabilitacji psychiatrycznej, szkolenie pracowników, wolontariuszy i wszystkich ludzi zainteresowanych czynnym niesieniem pomocy osobom słabym i chorym psychicznie, przechodzącym przez kryzysy życiowe, praca naukowo – badawcza w dziedzinie psychologii i psychiatrii.
W 1998 r. Christa i Ehrhard Plohrowie zaprosili do Polski Winfrieda Hahna. Od tej pory seminaria prowadzone przez Winfrieda weszły na stałe do kalendarza szkoleń prowadzonych w Domu ICHTHYS w Pomysku Wielkim. Jego wykłady stały się inspiracją dla grupy Polaków, by pójść w ślady przyjaciół z niemieckiego De’Ignis i utworzyć w Polsce chrześcijański ośrodek rehabilitacji psychiatrycznej. W tym celu została powołana Chrześcijańska Fundacja DE’IGNIS – Polska.

Agnieszka Matejek
tel. 730 241 712
Adres: Pomysk Wielki 61 a, 77-100 Bytów
www.deignis.pl