Misja Pielgrzym

Ponieważ istnieje polecenie „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Marka 16,15), istnieją też misjonarze, którzy docierając do bardzo odległych geograficznie miejsc i odmiennych kulturowo społeczności.

Misja Pielgrzym została powołana, aby miedzy innymi:

  1. Przekazywać informacje o misyjnym zaangażowaniu Polaków w różnych częściach świata.
  2. Organizować spotkania z misjonarzami w ramach cyklu pod nazwą: „Bliskie spotkania z…”.
  3. Wspierać działalność misyjną Polaków poprzez modlitwę i finanse, stosownie do słów Ralpha Wintera: „Ci, którzy wyruszają na pole misyjne, oraz osoby ich wspierające tworzą jakby dwie części tego samego zespołu misyjnego. Obie te części są jednakowo ważne. Obie są dynamicznie zintegrowane. Obie dążą do tego samego celu, którym jest wypełnianie Wielkiego Nakazu Misyjnego. Ich powodzenie jest z góry przesądzone, gdyż ci, którzy zajmują się pracą dla Boga, należą do zwycięskiej drużyny!”.
  4. Wydawać książki poświęcone zagadnieniom misyjnym i biblijnym.

Misja Pielgrzym istnieje jako jednostka organizacyjna Kościoła Bożego w Chrystusie. Posiada osobowość prawną i działa w oparciu o regulamin Misji.

Osobą upoważnioną do reprezentowania Misji jest jej Dyrektor – Piotr Syska.

Piotr Syska
www.facebook.com/misjapielgrzym
http://www.misjapielgrzym.pl/
E-mail: kontakt@misjapielgrzym.pl
Tel. 604644325