Misja Pielgrzym

Misja Pielgrzym jest międzywyznaniową chrześcijańską organizacją pozarządową której celem jest odnowa duchowa oraz poprawa jakości życia przez autentyczną wiarę i naśladowanie Jezusa Chrystusa. Misja Pielgrzym została założona w Polsce w 1998 r. przez Johna Abrahama Godsona.godson

Narzędziami do realizacji celów Misji jest:
• Modlitwa wstawiennicza
• Ewangelizacja i uczniostwo
• Szkolenie misjonarzy
• Wsparcie dla misjonarzy i ich rodzin
• Wydawnictwo

Nasi Partnerzy:
• Instytut Afrykański
• Fundacja Chrześcijański Ruch Społeczny- ChRS
• Fundacja Partnerstwo dla Łodzi

 John Abraham Godson
www.misjapielgrzym.org
ul. Kilińskiego 177, 90-353 Łódź
Skr. Poczt. 478, 90-950 łódź
Email: biuro@misjapielgrzym.org
Tel: 698854777