Misja w Mołdawii

Jako Misja Przyjaciół Dzieci, od 2004 roku prowadzimy regularną pracę misyjną w Mołdawii.

Jednym z głównych naszych działań są Wiejskie Ewangelizacje Dzieci. Prowadzimy je od początku naszej służby w tym kraju, głównie w okresie letnich wakacji. Głosiliśmy Ewangelię do dzieci i również do dorosłych na 12. wioskach, będąc w niektórych po kilka razy w różnych latach. Wielką wartością Wiejskich Ewangelizacji Dzieci jest współpraca chrześcijan z Polski i Mołdawii.

Biblie dla dzieci. Innym projektem, jaki realizujemy w Mołdawii od 2008 roku są Biblie dla dzieci. Już ponad tysiąc egzemplarzy Pisma Świętego rozdaliśmy dzieciom, wyjaśniając przy tym, dlaczego Biblia jest tak ważna i dlaczego jest wyjątkową księgą dla człowieka.

W 2005 roku rozpoczęliśmy w Mołdawii Projekt Edukacyjny. Polega on na udzielaniu pomocy finansowej dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin, umożliwiającej im kontynuację nauki. W ten sposób pomogliśmy już 14 osobom. Wśród nich są kucharze, stolarze, ślusarze, prawnicy.

Docieramy również do szkół. Są dwie placówki z którymi współpracujemy: w wiosce Barboieni i miejscowości Peneszeszti. Udało się zbudować most przyjaźni pomiędzy tymi szkołami, a chrześcijańską szkołą w Polsce. Wyrazem tego było m. in. przeprowadzenie akcji piórnik, czy też obdarowanie dzieci świątecznymi paczkami.

Od lat wspieramy działalność stołówki dla dzieci w wiosce Riecia. Regularnie, przez pięć dni w tygodniu około 40 dzieci z wioski otrzymuje gorący posiłek. Poza tym, odbywają się dla nich zajęcia biblijne. Nasza pomoc polega głównie na finansowym wspieraniu oraz pracy fizycznej związanej z remontowanym budynkiem stołówki.

Jako Misja Przyjaciół Dzieci chcemy być przyjaciółmi również tych nienarodzonych. Dlatego od 2008 roku wspieramy Misję Liora, przeciwdziała aborcji w Mołdawii. Pomoc, jakiej udzielamy koncentruje się głównie na przekazywaniu wózków dziecięcych, odzieży przede wszystkim dla noworodków i kobiet w ciąży oraz finansów. Dzięki Bożej łasce oraz działalności Misji Liora już kilkoro dzieci zostało uratowanych od śmierci.

Wielkim błogosławieństwem dla naszej służby w Mołdawii jest zakupiony w 2011 roku Dom Misyjny ‘Metanoia’. Dzięki niemu możemy nie tylko kontynuować naszą pracę, ale jeszcze ją rozwijać. Jest naszą bazą misyjną, a jednocześnie miejscem gdzie odbywają się różnego rodzaju spotkania. Codziennie około trzydzieścioro dzieci uczestniczy w zajęciach Klubu Dobrej Nowiny. W każdą niedzielę zgromadza się w nim kościół, który również w środy organizuje spotkania modlitewne. Spotyka się w nim również młodzież, funkcjonuje klub gitarowy. Mają w nim również miejsce różnego rodzaju nieregularne aktywności, jak konferencja dla nauczycieli języka angielskiego, czy też świąteczne spotkania dla dzieci. Budynek wciąż remontujemy i adaptujemy, tak aby mógł jak najlepiej wypełniać swoje przeznaczenie.

W 2012 roku rozpoczęliśmy niesienie pomocy medycznej. Polega ona na diagnozowaniu wzroku i słuchu mieszkańców miast i wsi. Potrzebujący otrzymują bezpłatnie okulary i aparaty słuchowe. Współpracujemy ze szkołami, szpitalami i kościołami. Tego rodzaju pomocą objęliśmy już prawie 3 tysiące osób, rozdaliśmy tysiące okularów i dziesiątki aparatów słuchowych. Obecnie działają już dwa zespoły medyczne.

Poza tymi wspomnianymi działaniami, pomagamy materialnie ubogim rodzinom, przywozimy pomoc dla kościołów, organizujemy szkolenia przygotowujące do pracy z dziećmi, pomagamy rozwijać rodzinne biznesy, współpracujemy z chrześcijańskim klubem teakowndo, organizujemy materialną pomoc dla dzieci, a przede wszystkim budujemy relacje i chcemy służyć w imieniu Pana Jezusa Chrystusa!

Naszą wizją jest przemieniona Mołdawia, tzn. jakość Bożego Królestwa przejawiająca się we wszystkich sferach życia, każdego mieszkańca. U podstaw leży wspólne działanie chrześcijan z Polski i Mołdawii. Wysiłki te skoncentrowane są wokół naszego Domu Misyjnego ‘Metanoia’. Staje się on jakby osią naszych poczynań. Kluczowe są dla nas trzy kierunki: Ewangelizacja, Duszpasterstwo i Jedność Kościoła. Pierwszy jest kontynuacją dotychczasowej służby, wzbogaconą o nowe możliwości. Drugi jest odpowiedzią na zaobserwowaną potrzebę wzmocnienia wierzących w ich duchowym wzroście. Trzeci kierunek jest nadrzędną wartością, o którą chcemy zabiegać, ale też wyznacza standardy naszego działania. Jest drogą po której chcemy kroczyć, a jednocześnie miejscem, w którym chcemy przebywać z naszymi siostrami i braćmi.

Chcę bardzo mocno podkreślić, że ta praca misyjna nie byłaby możliwa bez zaangażowania wielu osób, które dzięki swym wrażliwym, przyjacielskim sercom wspierają służbę Misji Przyjaciół Dzieci w Mołdawii! Mam na myśli siostry, braci, wolontariuszy, kościoły, po prostu współpracowników, dzięki którym jest to możliwe. Może także Ciebie? To my wszyscy razem tworzymy obraz wydarzeń, razem, choć w różny sposób, możemy dokonać w Mołdawii czegoś wielkiego i pięknego, co przyniesie chwałę naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi! I tylko Jego imię niech będzie uwielbione!

Wojciech Borys
dyrektor MPD

Więcej  >>> www.mpd.org.pl