Alians Ewangeliczny

Alians Ewangeliczny w RP – polska organizacja międzywyznaniowa zrzeszająca Kościoły, zbory i inne organizacje (np. fundacje) związane z ewangelikalnym protestantyzmem. Jego celem jest reprezentowanie i wspieranie działalności ewangelicznego chrześcijaństwa w Polsce. Polski Alians współpracuje ze Światowym Aliansem Ewangelikalnym oraz z Europejskim Aliansem Ewangelikalnym.

Od 15 stycznia 2015 przewodniczącym Aliansu jest pastor dr Mateusz Wichary.

 

Więcej >>>