Fundacja Głos ewangelii

Fundacja Głos Ewangelii jest międzywyznaniową chrześcijańską organizacją, działającą na zasadzie non-profit, ustanowioną w 1996 roku przez polskie kościoły protestanckie oraz międzywyznaniową organizację radiową Good News Broadcasting z Wielkiej Brytanii.
Nasza działalność koncentruje się na realizacji niniejszych celów statutowych:

• Kształtowanie i propagowanie humanitarnych postaw życiowych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;

• Walka z demoralizacją dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

• Udzielanie pomocy młodzieży niepełnosprawnej;

• Kształtowanie społecznej wrażliwości na los ludzi zagubionych w swoim człowieczeństwie oraz poczucia międzyludzkiej solidarności;

• Propagowanie chrześcijańskiej kultury i sztuki;

• Prowadzenie działań, zmierzających do wzmocnienia życia małżeńskiego i rodzinnego, jako źródła ładu moralnego społeczeństwa.
O tym, w jaki sposób Fundacja Głos Ewangelii realizuje powyższe cele, dowiecie się Państwo odwiedzając podstronę „DZIAŁANIA”.
Fundacja Głos Ewangelii jest chrześcijańską organizacją międzywyznaniową. Należy przez to rozumieć, że nie jest organem, agendą żadnego z Kościołów czy związków wyznaniowych, natomiast współpracuje z Kościołami i agendami większości Kościołów chrześcijańskich w Polsce. Pracownikami oraz wolontariuszami Fundacji są osoby, przynależące do chrześcijańskich Kościołów różnych denominacji. Fundacja jest członkiem Aliansu Ewangelicznego w RP, organizacji międzykościelnej, zrzeszającej kościoły i inne związki wyznaniowe o charakterze ewangelicznym.

Więcej >>>