Ośrodek Nowy Początek

 

Jesteśmy ewangeliczną Misją kościelną, która działa na rzecz osób wykluczonych społecznie, w szczególności osób bezdomnych i uzależnionych przebywających na terenie m.st. Warszawy. W ramach działań prowadzimy Ośrodek Nowy Początek.

Ośrodek funkcjonuje jako Misja Kościoła Bożego w Chrystusie i wspierany jest przez różne społeczności chrześcijańskie.

Więcej >>>