Open Doors

Nasza misja
„Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki.” – 1 Kor 12,26
Nasza misja

Każdy prześladowany chrześcijanin powinien wiedzieć, że jest przynajmniej jeden wierzący, który stoi za nim, modląc się i wspierając go w jego trudnych doświadczeniach. Od ponad pięćdziesięciu lat to właśnie jest naszą misją i naszym powołaniem.

Poprzez nasze projekty chcemy wspierać i zachęcać cierpiących chrześcijan, by mimo prześladowań żyli w wierze chrześcijańskiej, wzmacniali swoje społeczności i głosili Ewangelię nawet we wrogim im otoczeniu. Pomagamy wszystkim chrześcijańskim Kościołom bez wzglęcu na wyznanie.

Nasze główne punkty działań, to m.in.:
– zaopatrywanie wierzących w Biblie, literaturę chrześcijańską i inne potrzebne materiały szkoleniowe;
– kształcenie chrześcijańskich liderów i innych współpracowników podziemnego Kościoła;
– pomaganie więzionym z powodu wiary i ich rodzinom, jak również rodzinom zamordowanych chrześcijan;
– zapewnianie miejsca schronienia byłym muzułmanom, którzy przeszli na chrześcijaństwo i z tego powodu są gnębieni w swoim środowisku (często muszą uciekać, by ratować swe życie przed śmiercią);
– poprzez różne projekty niesiemy pomoc ubogim chrześcijanom (udzielanie mikro-kredytów, finansowanie kursów dla analfabetów, itp.);
– niesiemy pomoc humanitarną w przypadku działań wojennych czy klęsk żywiołowych;
– informujemy chrześcijan żyjących w „wolnym świecie” o losie ich prześladowanych sióstr i braci,
– zachęcamy chrześcijan z wolnego świata do modlitwy i wspierania różnych projektów pomocy.

„Przemytnik”

W 1955 roku Holender Anne van der Bijl zapoczątkował służbę pomocy prześladowanym chrześcijanom – Open Doors. Anne znany jest na całym świecie jako Brat Andrew, także dzięki swojej bestsellerowej biografii zatytułowanej „Przemytnik”. Historie o tym, jak przemycał Biblie za żelazną kurtynę przy pomocy swojego VW Garbusa, są wręcz legendarne.

Działania Open Doors na całym świecie

Dzisiaj Open Doors jako międzywyznaniowa i międzynarodowa organizacja udziela pomocy chrześcijanom, którzy są prześladowani za wiarę w Jezusa Chrystusa w ponad 50 krajach. Dzięki szeroko rozwiniętej służbie informacyjnej mówimy w tzw. wolnym świecie – w kościołach, w polityce czy w mediach – o tym, gdzie chrześcijanie są prześladowani, jaka pomoc jest im pilnie potrzebna oraz nawołujemy do modlitwy za nich.

Więcej >>>