Misja Kerygma

Słowo KERYGMA z greki oznacza “iść i głosić Ewangelię”. Kerygmat to orędzie zbawienia dokonanego i objawionego przez Boga w Jezusie Chrystusie, głoszone w Jego imieniu w celu nawrócenia i zbawienia ludzi.
Zawiera cztery najważniejsze prawdy, które powinno się głosić z wiarą popartą świadectwem życia:

  1. Bóg kocha człowieka MIŁOŚĆ
  2. Człowiek oddalił się od Stwórcy GRZECH
  3. Pan zsyła nam Zbawiciela ZBAWIENIE
  4. Przyjęcie przez wiarę Jezusa jako Pana i Zbawiciela JEZUS i TY

Kerygma to nasze powołanie.

Więcej >>>