Konferencja 2017 – planowanie

Ramowy plan (uwaga! inny niż w latach poprzednich!)

Czwartek, 30 marca
18:00‑20:00 – dostępna kolacja
19:00uwielbienie, modlitwa

Piątek, 31 marca
Śniadanie do 9:00
9:00‑10:15 – I sesja
10:15‑10:45 – przerwa kawowa
10:45‑12:00II sesja
12:00‑12:30 – przerwa kawowa
12:30‑14:00 – warsztaty
14:00‑15:00 – przerwa obiadowa
15:00‑16:30 – panel
16:30‑17:00 – przerwa kawowa
17:00‑18:00
– sprawy formalne i organizacyjne
18:00‑19:00 – przerwa kolacyjna
19:00‑21:00 – sesja wieczorna

Sobota, 1 kwietnia
Śniadanie do 9:00
9:00‑10:00III sesja
10:00‑10:30 – przerwa kawowa
10:30‑11:45 – warsztaty
11:45‑12:15 – przerwa kawowa
12:15‑13:00IV sesja
13:00‑14:00 – obiad kończący konferencję

Zastrzegamy możliwość zmian planu Konferencji!

Zawartość Konferencji – w trakcie układania…

 • Procesy przywódcze – panel z udziałem dojrzałych przywódców
 • Uczniostwo – warsztat
 • Osobisty rozwój pastora – Paweł Godawa (warsztat)
 • Praca zespołowa – Piotr Gąsiorowski (wykład i warsztat)
 • Wybór modelu kościoła – Paweł Godawa (wykład i warsztat)
 • Praca z młodymi ludźmi – Karol Michalak (świadectwo + warsztat)
 • Świętość życia pastora – Marek Ciesiółka (wykład)
 • Nowe poruszenia – Wiesław Ziemba (wykład)
 • Usługa prorocza – Ted Mangini
 • Idealny gracz zespołowy – warsztat
 • Korzystanie z daru prorokowania – Ted Mangini (warsztat)
 • Budowanie porozumienia w sytuacji konfliktu – Beata i Marcin Janikowie (warsztat)
 • Tworzenie środowiska rozwoju – Karol Michalak (warsztat)
 • W którym miejscu jesteś jako przywódca? – Andrzej Nędzusiak (wykład)
 • Plan na lata 2016-2018 – Jerzy Rycharski (wywiad)

I to już prawie wszystkie składniki Konferencji… nie licząc niesamowitych rozmów uczestników przy kawie lub herbacie…