Misja „Brama Nadziei” w Kyenjojo (Uganda)

Polska misja „Brama Nadziei” w dystrykcie Kyenjojo w zachodniej Ugandzie działa od 2008 roku. Edukacja w Ugandzie to przywilej, który jest pożądany i upragniony przez tysiące sierot, ale często kojarzony z celem niemożliwym. Pragniemy im pomóc w realizacji ich marzeń o wykształceniu, bo to da im lepszą przyszłość. Ponadto dzielimy się Ewangelią, gdyż nie ma nic cenniejszego niż zbawienie w Jezusie Chrystusie.

W ramach celów statutowych Wielkopolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego staramy się rozpoznawać najważniejsze problemy ubogich w Ugandzie (szczególnie sierot i wdów) i zaspokajać pilne potrzeby.

Obecnie dzięki wsparciu polskich darczyńców prowadzimy następujące projekty pomocy:

 • Nadzieja przez Edukację” (finansowanie kursów zawodowych młodzieży),

 • Moje Dziecko z Ugandy” (tzw. adopcja na odległość),

 • Schronisko dla młodych matek z dziećmi „Agape Home”,

 • Centrum Edukacyjne „Brama Nadziei”,

 • Ewangelizacje od drzwi do drzwi”,

 • Szkoła biblijno-zawodowa „Tymoteusz”,

 • finansowanie kilku chrześcijańskich domów dziecka, przedszkoli i szkół,

 • finansowe wspieranie pastorów i ich dzieci,

 • rozdawanie Biblii, moskitier i butów dla najuboższych,

 • Dom dla Wdowy i „Mały Biznes dla Wdowy”,

 • fundowanie paczek żywnościowych i prezentów świątecznych,

 • paczki z Polski,

 • wyjazdy wolontariuszy

 • oraz inne akcje i inicjatywy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.uganda.info.pl oraz kontaktując się pod nr tel.: +48 608 691 342 lub pisząc na adres e-mail: misje@wse.org.pl

Koordynatorzy misyjni: Honorata i Piotr Wąsowscy