Misja Ojcowskiego Serca Boga

Witamy was serdecznie. Nazywamy się Magdalena i Ryszard Sadowscy. Od wielu lat jesteśmy zaangażowani w różne formy posługi duszpasterskiej i proroczej w ramach Kościoła Bożego w Chrystusie. Mamy również mocne i serdeczne więzi oraz historię owocnej współpracy z wieloma innymi wspólnotami i grupami wierzących w Polsce i poza jej granicami. Obecnie naszym głównym zaangażowaniem jest służba w ramach Misji Ojcowskiego Serca Boga.
Czym zajmujemy się jako Misja Ojcowskiego Serca Boga?
Nasza pasja
Pragniemy widzieć coraz więcej ludzi, którzy przez Jezusa Chrystusa, dzięki objawieniu Ducha Świętego wchodzą w głęboką relację z Bogiem Ojcem i rozpoczynają praktyczny proces porzucania sierocego stylu życia dla doświadczenia chwalebnej wolności Bożych synów.

Warsztaty i weekendy Doświadczenia Ojcowskiego Serca Boga
Na zaproszenie prowadzimy w waszych kościołach i miejscowościach całodniowe lub weekendowe warsztaty Doświadczenia Ojcowskiego Serca Boga.

Niektóre zagadnienia poruszane w ramach warsztatów:
1. Czy mogę mieć pewność, że Bóg jest moim prawdziwym Ojcem?
2. Jakim Ojcem jest Bóg?
3. Dlaczego jest ważne, abym miał głęboką relację z Bogiem jako moim Ojcem?
4. Co może być przeszkodą dla doświadczenia Jego miłości?
5. Jaki wpływ na moje codzienne życie ma relacja z Bogiem Ojcem?
6. Co to znaczy mieć sieroce serce?
7. Jak zmienić serce?
8. Co to znaczy mieć serce syna i żyć każdego dnia w chwalebnej wolności synów Bożych?
9. Jak praktycznie wygląda proces przechodzenia od życia w duchu sierocym do życia w duchu usynowienia?

Posługa w ramach zespołów modlitewnych
Możecie nas również spotkać na Szkołach Serca Ojca w Mikorzynie, na weekendach Ojcowskiego Serca prowadzonych przez Briana Hayesa oraz na innych wydarzeniach organizowanych w nurcie Ojcowskiego Serca Boga. Z ogromną radością usługujemy na tych wydarzeniach modlitwą indywidualną, rozmową i zachętą, jako członkowie zespołu modlitewnego.

Rozmowa i modlitwa
Jeśli pragniesz indywidualnego spotkania / rozmowy telefonicznej i modlitwy związanej z doświadczeniem Ojcowskiej miłości Boga, zapraszamy do kontaktu na biuro@mosb.pl lub telefonicznie:
Ryszard 664 982 770; Magda 503 451 267.