Jurek Rycharski o Che Ahn

Pastora Ché Ahn poznałem w 2016 roku na konferencji w Niemczech. Spotkanie trwało kilkanaście minut, a moją uwagę przykuł sposób jego bycia, komunikacji i poziom Bożej obecności, która towarzyszyła naszej rozmowie. Ujęło mnie jego zainteresowanie, otwartość i szerokie spojrzenie na kościół oparte o wieloletnie doświadczenie lidera pracującego w 60 krajach z liderami 25 000 kościołów.

Mocno zdziwił mnie fakt, jak ten Koreańczyk z urodzenia z amerykańskim paszportem dobrze orientuje się w historii i sytuacji w Polsce.

Jednak Pastor Ché Ahn to człowiek nieograniczony kulturą związaną ze środowiskiem urodzenia czy wychowania, ale całkowicie oddany sługa Bożego Królestwa, wraz z którym podąża  szacunek, odświeżenie, zachęta i obecność Ducha Świętego.

To niezwykłe spotkanie zaowocowało przyjazdem Ché do Polski w czerwcu 2017 roku. Kolejne spotkania w 2017 roku były dla mnie i dla Gosi, a w konsekwencji dla całej naszej społeczności, punktem zwrotnym w wielu dziedzinach. Są to przełomy w dziedzinie współpracy i uczenia się od liderów Harvest International Ministry (HIM), w tym czasie dostaliśmy nowe nieruchomości o powierzchni 3 600 m2 z przeznaczeniem na naszą służbę i finanse na naszą pracę w Izraelu. Fascynujące jest to, że każdy z tych cudów miał inną twarz. Dostrzegliśmy też, jak wiele dziedzin Bóg porządkuje w naszym życiu, co w konsekwencji przynosi pokój i więcej siły do budowania Królestwa.

W czasie konferencji z Ché Ahn, wiele osób zostało uzdrowionych, a wiele innych zachęconych, podniesionych i uwolnionych do służby.

To wszystko sprawiło, że dostaliśmy od Boga potężną dawkę zachęty i odświeżenia w życiu osobistym i służbie. Nasza wiara została zbudowana, a my mogliśmy oglądać Boga w działaniu.

Dlatego też zapraszam Cię serdecznie na spotkanie z Pastorem Che Ahn w Kaliszu!

Jerzy Rycharski