Synergia

Słowo „synergia” w języku polskim pochodzi od słów greckich, które znajdujemy w Nowym Testamencie.

συνεργο (sunergeo) – współdziałać, współpracować:

Mar. 16,20 – Pan pomagał (współdziałał z) głoszącym Ewangelię

Rzym. 8,28 – Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go kochają…

I Kor. 16,16 – docenienie tych, którzy współdziałają w służbie dla Królestwa

II Kor. 6,1 – apostoł Paweł określa siebie jako „współpracującego” z wierzącymi w Koryncie

Jak. 2,22 – o wierze Abrahama współpracującej z jego uczynkami

συνεργους (sunergos) – współpracownik

Rzym. 16,3.9.21 – apostoł Paweł wymienia z imienia różne osoby nazywając je swoim współpracownikami

I Kor. 3,9 – w dziele budowanie Kościoła nie pracujemy sami, ale jesteśmy współpracownikami Boga

II Kor. 1,24 – apostoł Paweł nazywa wierzących w Koryncie swoimi współpracownikami

II Kor. 8,23 – Tytus został nazwany współpracownikiem Pawła

Fil. 2,25 – Epafrodyt został nazwany współpracownikiem Pawła

Fil. 4,3 – Klemens i inni zostali nazwani współpracownikami Pawła

Kol. 4,11 – apostoł Paweł wymienia jedynych Żydów spośród swoich współpracowników

I Tes. 3,2 – Tymoteusz został nazwanych współpracownikiem Boga w dziele głoszenia Ewangelii

Filem. 1,24 – apostoł Paweł wymienia swoich współpracowników, którzy mu towarzyszą w więzieniu

III Jana 8 – okazując gościnność braciom służącym Bogu, sami stajemy się współpracownikami prawdy

Zatem, synergia, czyli współdziałanie, współpraca ma miejsce zarówno w wymiarze pomiędzy Bogiem a ludźmi, jak i pomiędzy ludźmi. Współdziałanie pomnaża możliwości.