Spotkanie z misjonarzami z Bośni

BiH+

Zapraszamy na spotkanie z Željko Puja – pastorem Kościoła „Nowa Nadzieja”
i założycielem służby „Wave” w Bośni i Hercegowinie.

Chcemy inspirować Kościół w Polsce oraz wskazać na możliwości współpracy
z chrześcijanami w Bośni i zachęcić do wsparcia służby Željko i jego zespołu.

Miejsce spotkania: Warszawa, ul. Kłopotowskiego 11  (KBwCh „Dom Boży”)

Czas: 18 września (wtorek), godz. 18.00

Wstęp wolny! (ale będzie możliwość zakupienia „cegiełek” na tą służbę)

Żeljko i Leila Puja od kilkunastu lat prowadzą misję w Bośni i Hercegowinie docierając z Ewangelią do ludzi w jednym z najtrudniejszych miejsc w Europie: podzielony po wojnie bałkańskiej kraj (istnieją nadal pola minowe!), po części muzułmański, po części prawosławny, z ogromnymi problemami gospodarczymi i obecnością żołnierzy z Unii Europejskiej, którzy stacjonują, aby utrzymać w nim pokój. W takim miejscu, korzystając z pomocy kilkorga wolontariuszy, prowadzą misję, której nie powstydziłby się całkiem duży kościół. Ich serce do głoszenia Ewangelii i służenia ludziom potrzebującym jest absolutnie niezwykłe. Jeśli przyjdziesz, to będziesz mieć niepowtarzalną szansę „zarażenia się” duchem misji i/lub wsparcia tego wspaniałego dzieła na Bałkanach.

Oto parę słów od Żeljko i jego żony Leili:

Przyjechaliśmy do Bośni w 2001 roku. Zdecydowaliśmy pozostać w Tuzli i taki był początek Kościoła Nowa Nadzieja, w którym służymy do dzisiaj. Dziś „Nowa Nadzieja” to nie tylko kościół w Tuzli, ale sieć kościołów w różnych częściach Bośni. W planach mamy zakładanie nowych wspólnot. Powołaliśmy też służbę „Wave” („Fala”), której celem jest ewangelizacja przez edukację i działalność społeczną. Działamy wśród osób starszych i dzieci ze specjalnymi potrzebami. Od kilku lat jesteśmy też zaangażowani w pomoc uchodźcom i jest nam dane widzieć jak wielu z nich przychodzi do Chrystusa. Željko i Lela Puja