Szkoła Ducha Świętego

Rekrutacja 2019/2020

Szkoła Ducha Świętego

Od wielu lat posługujemy w darze proroczym w naszym kraju. Przekazywałyśmy słowa jednostkom, kościołom, ludziom biznesu i polityki. Przez te wszystkie lata chętnie uczyłyśmy się od tych, którzy mają od nas większe doświadczenie, bo wiemy jak ważne jest uporządkowanie naszego poznania i wiedzy oraz ukształtowanie charakteru tak, by nieść ludziom zachętę poprzez słowo prorocze. Dlatego teraz pragniemy podzielić się naszymi doświadczeniami z tymi, którzy chcą posługiwać w tym darze i pomóc im odpowiedzieć na pytania, które często są nam zadawane:

 • Jak usłyszeć Boży głos w otaczającym nas chaosie?
 • Skąd wiedzieć, że to co słyszymy jest od Boga?
 • Jak przekazać innym słowo prorocze?
 • Dlaczego czasami mam coś do przekazania innym, a lider nie pozwala mi mówić?

Chcemy również inspirować do szukania Boga oraz doświadczania Go głębiej, bo wiemy jak istotne jest to w kształtowaniu daru. Dlatego też dużą część spotkań poświecimy na wspólną modlitwę, uwielbienie i wykłady o roli poznawania Boga i bliskiej relacji z nim w życiu.

Prowadzący:
 • Anna Chojnacka
 • Liliana Cydejko
Goście:
 • Marta Balon
 • Iza Ciesiółka
 • Edward Ćwierz
 • Anna Kowalska
 • Asia Kwiecień
 • Bogdan Olechnowicz
 • Jerzy Rycharski
 • Wiesław Ziemba
 • i inni

Wszystkie informacje oraz rejestracja na stronie: szkoladucha.org.pl :