Konferencja David Hogan 2020

Radykalna wiara, niezłomność a jednocześnie wielkie serce. Ostatnim razem to pokazał nam Dawid Hogan. Nie wiem jak Wy, ale my poczuliśmy się tak jakby na naszych oczach działy się dzieje apostolskie.

Zdecydowanie jest więcej kiedy poruszamy się w wierze prowadzeni Duchem Bożym.

Kiedy Dawid napisał „chcę z wami być ponownie”, zdecydowaliśmy, że potrzebujemy zrobić dwie Perspektywy Nieba, bo nasz kraj potrzebuje przełomu, potrzebuje Bożego poruszenia.

Zapraszamy Was kochani
W imieniu zespołu Perspektywy Nieba

Iza i Marek Ciesiółka


Uzdrowienia, a nawet wskrzeszenia umarłych – takie znaki mają towarzyszyć służbie Davida Hogana.

Dawid Hogan założył swoją służbę – Freedom Minstries – w 1981 roku. Jej celem jest przekazywanie ewangelii w mocy Bożej a w szczególności mieszkańcom krajów Ameryki Łacińskiej.

Freedom Ministries przyczyniła się do powstania ponad 600 kościołów i nawrócenia ”niezliczonych wiosek”, zwłaszcza w rejonie Meksyku.

Usługiwaniu Davida Hogana i jego służby Freedom Ministries towarzyszą liczne cuda. Są świadectwa uzdrowienia każdej części ciała po poście, modlitwie i nałożeniu rąk. Co jest dość niezwykłe, ponad czterysta ludzi zostało wzbudzonych z martwych przez moc Bożą, z tego przy 28 przypadkach obecny był David Hogan.

Jeśli chodzi o resztę, Bóg odpowiadał miłosierdziem i życiem na prośby pastorów, misjonarzy, gospodyń domowych, liderów i wielu innych chrześcijan, którzy się modlili.

Hogan urodził się w rodzinie, w której zakorzeniona była tradycja głoszenia ewangelii. Sam jednak przez pewien czas buntował się przeciw hipokryzji i Bogu. Należał do gangu, angażował sie w napady i nadużywał alkoholu.
Jako pierwsza nawróciła się jego żona. Ona to modliła się o jego zbawienie.
Jak sam twierdzi, Bóg rzucił mu wyzwanie by nie był hipokrytą a szukał Go i chodził w Jego mocy.

Jego życie całkowicie się zmieniło. Został pastorem w niewielkim kościele w stanie Louisiana, każdego tygodnia zbawienie przyjmowało tam wiele dusz.
Wówczas David i jego żona poczuli, że ich powołaniem jest praca w Meksyku. Zaczęli od służby dla miejscowych Indian, co było długim i trudnym procesem w miejscu, w którym nigdy nie świadczono ewangelii.
Jak wspomina David, walka z mocami diabelskimi, w tym czarami , bałwochwalstwem i wielbieniem duchów wymaga mocy Ducha Świętego. Wtedy też zaczął szukać Boga, by wzbudzać ludzi z martwych. Po czterech latach intensywnej modlitwy i postów zobaczył jak pierwsza została wskrzeszona. David i Debbie mają czworo dzieci.

Zapraszamy do rejestracji TUTAJ