Jeśli chcesz się skontaktować z administratorem strony, w sprawie jej zawartości, to użyj poniższego formularza (jeśli jednak chodzi o inne sprawy, to kontaktuj się z biurem Kościoła, a w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych z KODO)