Polecamy

Open Doors

10 stycznia 2017 Krzysztof Gola

Nasza misja „Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki.” – 1 Kor 12,26 Nasza misja Każdy prześladowany chrześcijanin powinien wiedzieć, że [zobacz więcej…]

Polecamy

Alians Ewangeliczny

6 stycznia 2017 Krzysztof Gola

Alians Ewangeliczny w RP – polska organizacja międzywyznaniowa zrzeszająca Kościoły, zbory i inne organizacje (np. fundacje) związane z ewangelikalnym protestantyzmem. Jego celem jest reprezentowanie i wspieranie działalności ewangelicznego chrześcijaństwa w Polsce. Polski Alians współpracuje ze [zobacz więcej…]

Polecamy

Fundacja Głos ewangelii

6 stycznia 2017 Krzysztof Gola

Fundacja Głos Ewangelii jest międzywyznaniową chrześcijańską organizacją, działającą na zasadzie non-profit, ustanowioną w 1996 roku przez polskie kościoły protestanckie oraz międzywyznaniową organizację radiową Good News Broadcasting z Wielkiej Brytanii. Nasza działalność koncentruje się na realizacji [zobacz więcej…]

Polecamy

Fundacja De’Ignis

1 grudnia 2016 Krzysztof Gola

Chrześcijańska Fundacja DE’IGNIS – Polska organizacja pożytku publicznego. Cele fundacji: utworzenie ośrodka rehabilitacji psychiatrycznej, szkolenie pracowników, wolontariuszy i wszystkich ludzi zainteresowanych czynnym niesieniem pomocy osobom słabym i chorym psychicznie, przechodzącym przez kryzysy życiowe, praca naukowo [zobacz więcej…]

Polecamy

Gwiazdkowa Niespodzianka

1 grudnia 2016 Krzysztof Gola

Projekt Gwiazdkowej Niespodzianki  (ang. Operation Christmas Child – OCC) zapoczątkowany został w 1990 roku w Walii przez Davida Cooke’a, który wysłał paczki potrzebującym dzieciom z zaniedbanych sierocińców w Rumunii. Projekt rozrastał się i został zaadoptowany jako projekt Samaritan’s [zobacz więcej…]