Neil Silverberg

W czasie ponad 40 lat swojego pełnoetatowego zaangażowania w Kościele, Neil Silverberg służył jako starszy pastor, nauczyciel Słowa, autor oraz współ­założyciel Masterbuilders, organizacji za­pewniającej szkolenie przywódców oraz nadzór sieci nowotesta­mentowych kościołów rozrzuco­nych na terenie Sta­nów Zjednoczonych. Jego żydowskie pochodzenie w połączeniu z oddaniem studiowaniu Pisma przyczy­niły się znacząco do jego unikalnej zdolności, objaś­niania Starego Testamentu jako podstawy do zrozu­mienia Nowego. Poprzez uczniostwo jeden‑na‑jeden oraz mentorowanie wychował cztery pokolenia pastorów i liderów kościelnych.

Urodzony w 1953 roku wychował się w żydowskim domu w Filadelfii w stanie Pennsylwania. Będąc nastolatkiem przeprowadził się do Miami na Florydzie, gdzie po raz pierwszy usłyszał Ewangelię z ust swojego brata Perry’ego, zbawionego i uwolnionego od narkotyków dzięki mocy Bożej. Po tym, jak w 1971 roku zobaczył przemianę swojego brata, oddał swoje życie Mesjaszowi. Natych­miast odczuł powołanie do pracy Bożej i zaczął się do niej przygotowywać.

Po czterech latach uczęszczania do swojego pierwszego kościoła w Miami Beach został pastorem. Od tego czasu pełnił służbę pastora kilku kościołów w stanach Michigan, Alabama oraz Tennessee. To właśnie w trakcie pełnienia różnorodnej służby pastorskiej nauczył się znaczenia relacji uczniowskiej i zaczął mentorować ludzi, których Bóg do niego przyprowadził. Przez parę dekad miał wpływ na życie chrześcijańskich liderów osobiście im mentorując.

Wskutek wzrastającego od samego początku zapotrzebowania na jego nauczanie szeroko podróżuje do wielu miejsc w Stanach Zjednoczonych oraz poza nimi. Neil jest obdarowanym nauczycielem o głębokiej znajomości Pisma – jego dar nau­czania pomógł wielu dostrzec żywego Jezusa na kartach Pisma. Od samego początku swego powołania Neil starał się iść za przykładem Apollosa, który był „biegły w Pismach” (Dz. 18,24). Przez ponad czterdzieści lat oddawał się pieczoło­witemu studiowaniu Bożego Słowa, co pozwoliło mu osiągnąć życie pełne bogatego wejrzenia w Pisma. Niesie szczególne brzemię pomagania wierzącym
w zobaczeniu ożywionego Jezusa Chrystusa w spisanym Słowie.

W roku 1996 razem z Pete’m Beck’iem, zebrali grupę przywódców kościelnych
i utworzyli sieć kościołów o nazwie Masterbuilders. Przez lata sieć się rozwinęła,
a Neil służy w niej obecnie stojąc na czele jej zespołu przywódczego. Głównym składnikiem jego obecnej służby jest czas poświęcony na szkolenie ludzi, nie tylko w lokalnym kościele, ale także poprzez sieć kościołów Masterbuilders. W ten sposób nadal wpływa na nowe pokolenie przywódców chrześcijańskich.