onas_1Kościół Boży w Chrystusie jest chrześcijańskim wyznaniem ewangelicznym, opierającym swoje zasady wiary i działania wyłącznie na Piśmie Świętym. Istnieje w Polsce od 1956 roku. Po wielu latach starań i oczekiwania na prawo do legalnego działania, doświadczając w tym czasie licznych represji ze strony władz byłej PRL, został zarejestrowany przez Urząd do Spraw Wyznań 27 lutego 1988 roku. W chwili obecnej jego Zbory znajdują się w około 20 miastach w Polsce.

 
Odrębność organizacyjna Kościoła Bożego w Chrystusie w stosunku do innych podobnych kościołów o charakterze ewangelicznym jest bardziej spowodowana wydarzeniami najnowszej historii Polski (kościoły ewangeliczne w Polsce po drugiej wojnie światowej znajdowały się pod silną presją ówczesnych władz, co spowodowało, że część ich wyznawców prowadziła działalność bez legalizacji) niż różnicami doktrynalnymi. Wspólne są m.in. następujące elementy:

– podstawowe zasady wiary (jeden Bóg w trzech osobach, nieomylność Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, powszechna grzeszność ludzi, zbawienie z łaski przez wiarę, powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących, powtórne przyjście Pana Jezusa itd.);

– członkami zostają osoby, które świadomie nawróciły się i uwierzyły w Jezusa Chrystusa, a następnie przyjęły chrzest w wodzie;

– prosta forma nabożeństw (modlitwy, wielbienie Boga pieśniami, głoszenie Bożego Słowa, świadectwa, spożywanie Wieczerzy Pańskiej, zbieranie ofiary);

onas_3Ponadto tak, jak większość ruchu ewangelicznego, wierzymy w działanie Ducha Świętego objawiające się poprzez Jego dary (m.in. mówienie językami, proroctwa, uzdrowienia itd.)

Kościół prowadzi także, w miarę swoich możliwości działalność o charakterze charytatywnym. Ewangelizacja odbywa się przy użyciu różnorodnych form (np. koncerty, pantomima itd.) Jest także otwarty i praktykuje przy wielu okazjach współpracę z innymi Kościołami i wspólnotami o charakterze ewangelicznym.