Rada Kościoła

Andrzej Nędzusiak
Prezbiter Naczelny

 

 

 

Michał Sikorski
Zastępca Prezbitera Naczelnego
Pastor Zboru w Hajnówce

 

 

Marek Ciesiółka
Członek Rady Kościoła
Pastor Kościoła Droga w Warszawie

 

 

Tadeusz Ferfecki
Członek Rady Kościoła
Pastor Kościoła Nowe Życie w Knurowie

 

 

Bogdan Olechnowicz
Członek Rady Kościoła
Pastor Wspólnoty Górna Izba w Gorzowie Wlkp.

 

 

Jerzy Rycharski
Członek Rady Kościoła
Pastor Zboru w Kaliszu

 

 

Wiesław Ziemba
Członek Rady Kościoła
Pastor Zboru w Malborku