Centrum Chrześcijańskie „Woda Życia” w Koszalinie

Nabożeństwo: Niedziela, godz. 11:00, ul. Władysława IV 147, 75-342 Koszalin
Kontakt: ul. Władysława IV 147, 75-342 Koszalin, tel. (94) 345-08-05, e-mail: ccwz@ccwz.org
Pastor: Paweł Godawa