Wspólnota Odkupionych Chrześcijan w Łodzi

Nabożeństwo: Niedziela, godz. 10:00, ul. Rewolucji 1905 r. 44, II piętro; Środa, 10:30
Kontakt: tel. 791-747-821, e-mail: rccglodz@yahoo.com
Pastor: Edmund Emmanuel, e-mail: eardywrite@yahoo.co.uk