Wspólnota Betesda w Szczypiornie
Placówka Zboru „Praga dla Chrystusa” w Warszawie
Nabożeństwo : niedziela, godz.17:00 – w siedzibie Stowarzyszenia Antidotum Dom Terapii i Readaptacji Społecznej
Kontakt: tel.785-600-547, email: betesda.blog@gmail.com
Pastor :  Agata Pietras