Zbór „Dom Boży” w Warszawie


Nabożeństwo:
Niedziela, godz. 10:00, ul. Kłopotowskiego 11
Kontakt: Skr. poczt. 249, 03-700 Warszawa 4, tel. (22) 844-64-68
Pastor: Rafał Zabłocki