„Zwycięstwo w Jezusie” we Wrocławiu
Placówka Zboru „ZwJ” z Łodzi
Nabożeństwo: Niedziela, godz. 10:00, Dom Studencki T-16, ul. Wittiga 4, Wrocław
Kontakt: e-mail:mailto:biuro@vij.org.pl
Pastor: Olumide Rowaiye, e-mail: olurowe@yahoo.com