Chrześcijańska Wspólnota „Bez Ścian” w Zielonej Górze


Nabożeństwo:
Niedziela, godz. 11:00, Sala na I piętrze w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej SALOMON, ul. Rydza Śmigłego 1, Zielona Góra
Kontakt: ul. Kupiecka 51B, 65-058 Zielona Góra, e-mail: bezscian@wp.pl
Pastor: Marek Majewski, e-mail: marek.majewski777@gmail.com