„Czyńcie uczniami” to temat wiodący, ponieważ:

  • Bóg ostatnio wyraźnie mówi do Kościoła na temat,
  • mamy przekonanie, że czynienie uczniami powinno stać się podstawową praktyką,
  • polecenie „czyńcie uczniami” zostało oryginalnie skierowane do apostołów Pana Jezusa, więc z pewnością jest podstawową praktyką apostolską!

Cel
Chcemy, aby każdy z uczestników wyjechał z danej lokalizacji z zachętą oraz konkretnymi wskazówkami do prowadzenia uczniostwa, oraz z inspiracją do skutecznego wspierania innych przywódców/otrzymywania wsparcia w służbie.

Warsztaty
Chcielibyśmy, aby było dużo warsztatów na różne tematy. Jeśli możesz zaoferować jakieś zajęcia warsztatowe (w małej grupie), to proszę przyślij ich nazwę i opis. Warsztaty odbędą się w podanych terminach po konferencji „hybrydowej”. 

 

Czwartek, 11 czerwca

10:00 – 16:00 w 11 lokalizacjach i on-line