Z początkiem nowego roku kalendarzowego wchodzi w życie pakiet ustaw Polski Ład, a wraz z nim zmiany w rozliczaniu i opłacaniu składki zdrowotnej.

W Polskim Ładzie przewidziano zmiany dotyczące odliczenia składki zdrowotnej od ryczałtu dla osób duchownych.

Od 1.01.2022 r. osoby duchowne NIE będą mogły odliczać składki zdrowotnej od opłaconego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych.

 

Został skreślony art. 44 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, „ryczałt opłacany przez duchownych ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne z zastrzeżeniem, że obniżenie to nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru składki, (chociaż jej wysokość wynosi 9 proc. tej podstawy)”.

Osoby duchowne zostały zwolnione z comiesięcznego składania dokumentów – deklaracji DRA do ZUS.