Konferencja „hybrydowa” pastorów Kościoła Bożego w Chrystusie odbędzie się w sobotę 24 października, w godz. 10:00-16:00 w 10 lokalizacjach jednocześnie.

Trwająca od kilku miesięcy pandemia koronawirusa zachwiała całym światem, pokazując jak bardzo kruche jest to, co budują ludzie, i jak bardzo złudne jest poczucie bezpieczeństwa, jakie ludzie mogą sobie zapewnić. To co się dzieje, dotknęło również nas jako wierzących oraz życie naszych wspólnot kościelnych. Jednak Pan Bóg jest ponad tym, co się dzieje i na pewno niczym nie został zaskoczony. Jego Królestwo jest niezachwiane i wieczne, a my jako ludzie należący do tego Królestwa mamy prawo liczyć na Jego zwycięskie prowadzenie w najtrudniejszych okolicznościach.

Gdy jako Rada Kościoła rozmawialiśmy na temat wpływu pandemii na życie Kościoła, doszliśmy do przekonania, że przynajmniej część Bożej odpowiedzi znajdujemy w słowach Pana Jezusa zapisanych w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. Mówiąc o zakończeniu obecnego świata, Pan Jezus wskazuje na rzeczy, które będą się liczyć „na koniec dnia”. Mówi o rzeczach, które zadecydują, czy znajdziesz się w gronie zwycięzców, czy w gronie przegranych. Pierwszy obraz, podobieństwo o pannach mądrych i głupich, mówi nam, że wygrają ci wierzący, którzy pielęgnują swoją bieżącą relację z Bogiem. Drugi obraz, mówiący o sługach zarządzających majątkiem ich Pana, pokazuje, że lęk prowadzi do utraty wszystkiego, a działająca wiara otrzyma nagrodę. Wreszcie trzeci, obraz sądu ostatecznego nad narodami, to jeden z ogromnej ilości fragmentów Słowa mówiący o tym, jak wysoko nasz Bóg ceni sobie postawę miłosierdzia wyrażającą się w pomaganiu najbardziej potrzebującym.

Na bazie tych trzech obrazów chcemy oprzeć zawartość kolejnej „konferencji hybrydowej” w przekonaniu, że Słowo od samego Pana Jezusa stanowi najlepsze wyposażenie na trudne czasy. Zapraszam do wzięcia udziału! To będzie czas społeczności ze sobą, wzajemnej zachęty i inspiracji do dobrego przewodzenia swojej lokalnej wspólnocie!