Proponuję kolejny filmik Filozofia Służby.

Przekazuję Ci parę myśli do rozważenia:

I Kor. 3,10: Według udzielonej mi przez Boga łaski, jako mądry mistrz budowlany, położyłem fundament. Inni na nim budują. I niech każdy uważa, jak buduje.

Apostoł Paweł przestawia się jako „mistrz budowlany”, co jest tłumaczeniem greckiego słowa architekton, z którego pochodzi polskie architekt. Mojżesz otrzymał od Boga polecenie zbudowania przybytku dokładnie według wzoru, który widział u Boga. List do Efezjan mówi o konkretnym przeznaczeniu każdej osoby we wspólnocie kościelnej, a Listy do Rzymian i do Koryntian o różnorodności obdarowań łączących się w Kościele. Oczywistym dla mnie wnioskiem jest, że istnieje konkretny plan budowy Kościoła, który mamy stosować w naszej służbie – w każdym miejscu i czasie według projektu dla tego miejsca, czasu i grupy osób.

Dlaczego więc tak bardzo zmagamy się z odkryciem właściwego, zgodnego z Bożym projektem modelu wspólnoty, którą prowadzimy? W moim przekonaniu jest kilka przeszkód.

Po pierwsze żyjemy pod wpływem potężnej, wielowiekowej tradycji dotyczącej struktury Kościoła. Jest ona trudna do przezwyciężenia, nawet jeśli zawiera błędne konstrukcje.

Po drugie, jest ogromna presja na pastorów, aby byli „małymi Mesjaszami” dla swojej wspólnoty, biorącymi na siebie odpowiedzialność rozwiązywania wszystkich problemów ludzkich. To powoduje, że zawód duchownego znajduje się w pierwszej piątce najbardziej stresujących zajęć, a pastorzy należą do osób najbardziej narażonych na wypalenie się.

Wreszcie po trzecie, jest ogromna tęsknota za sukcesem, co powoduje, że „idziemy na skróty” kopiując modele, które przyniosły komuś powodzenie. Ponieważ nie były one zaprojektowane dla nas – nam przynoszą głównie rozczarowanie.

Jak pokonać tą niemoc? Wierzę, że dobrze osadzona w Chrystusie służba apostolska połączona z dojrzałą służbą proroczą mogą pokonać te bariery wyprowadzając Kościół na wolność. A gdy już jest ta wolność, to nie będzie aż tak trudne odkrycie biblijnego i właściwego modelu wspólnoty.

A jakie jest Twoje zdanie? Czy się z tym zgadzasz?

Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies" - ciasteczka. Rozumiem. Akceptuję.