Andrzej Nędzusiak

Prezbiter Naczelny

Kontakt: tel. 22 844 64 68

Jerzy Rycharski

Członek Rady Kościoła

Pastor Zboru w Kaliszu
Kontakt: tel. 62 767 80 17
e-mail: kalisz@kbwch.pl

Marek Ciesiółka

Członek Rady Kościoła

Pastor Kościoła Droga w Warszawie
Kontakt: tel. 22 824 13 30, 602 643 674
e-mail: biuro@droga.waw.pl

Tadeusz Ferfecki

Członek Rady Kościoła

Pastor Kościoła Nowe Życie w Knurowie
Kontakt: tel. 32 231 10 59
e-mail: knurow@kbwch.pl

Wiesław Ziemba

Członek Rady Kościoła

Pastor Zboru w Malborku
Kontakt: Piotr Furgała tel. 605-247-168
e-mail: syloemalbork@gmail.com