Kim jesteśmy

Kościół Boży w Chrystusie (KBWCH) został zarejestrowany 27 lutego 1988 roku. Obecnie jest wpisany do Rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych, prowadzonych przez Departament Wyznań MSWiA, do działu A, poz.28.

KBWCH jest kościołem charyzmatycznym, należącym do nurtu kościołów ewangelicznych. Jest członkiem Aliansu Ewangelicznego w Polsce, który należy do Europejskiego Aliansu Ewangelicznego oraz Światowej Społeczności Ewangelicznej (World Evagelical Fellowship). Zbory to lokalne zgromadzenia członków Kościoła, na których czele stoi pastor. Mają one charakter autonomiczny i każdy z nich posiada osobowość prawną. KBWCH jest ich federacją.

W chwili obecnej Kościół liczy około 80 zborów i placówek na terenie całego kraju. Ponadto w jego ramach działa 8 misji. Najwyższą władzą Kościoła jest Konferencja Pastorów. 

Bieżącą działalność Kościoła koordynuje Rada Kościoła wybierana przez Konferencję. Od roku 1997 funkcję Prezbitera Naczelnego sprawuje pastor Andrzej Nędzusiak (Warszawa). Ponadto w skład Rady Kościoła wchodzą pastorzy: Marek Ciesiółka, Tadeusz Ferfecki,  Jerzy Rycharski, Wiesław Ziemba.

Kościół w swojej działalności nastawiony jest na współpracę ze wszystkimi Kościołami chrześcijańskimi głoszącymi ewangelię zbawienia przez osobiste uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa.

Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies" - ciasteczka. Rozumiem. Akceptuję.