Ochrona Danych Osobowych

Kościół Boży w Chrystusie stosuje standardy ochrony danych osobowych zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, zwanym RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Statut Kościoła stanowi (§ 37 ust. 1), że „Kościół przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystając z autonomii oraz niezależności gwarantowanej Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.” 

Zgodnie ze Statutem Kościoła (§ 38) została powołana Komisja Ochrony Danych Osobowych, której zadaniem jest ochrona praw osób, których dane są przetwarzane. W przypadku wątpliwości, co do działań kościelnych osób prawnych w tej dziedzinie lub naruszenia praw można zwrócić się do KODO korzystając z poniższego formularza kontaktowego.

Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies" - ciasteczka. Rozumiem. Akceptuję.