28. Cierpliwa systematyczność

Wszyscy rozumiemy, że wielkie budowle powstają warstwa po warstwie… W podobny sposób następuje wzrost Kościoła. Mam jednak wrażenie, że ciągle pojawia się pokusa, aby „przeskoczyć” kilka warstw do góry, nie dbając o to, że te niżej jeszcze nie są położone… że mamy nadzieję na „cudowne skróty”, zamiast cierpliwie budować… I czy doceniamy warstwy już położone przez poprzedników?

Czytaj więcej »

26. Naśladowanie

Czy zdarzyło Ci się zaobserwować w życiu kościelnym sytuację podobną do tej z obrazka, czyli, że ktoś „nowy” w bardzo wyrazisty sposób naśladuje zachowanie kogoś „starego” we wspólnocie? Jakie to były sytuacje?

Czytaj więcej »

25. Sędzia

Czasem się zdarza konflikt i tylko dobry rozjemca jest w stanie rozstrzygnąć go we właściwy sposób. Jakie cechy musi mieć taki „sędzia”, żeby można było mu zaufać w trudnej sprawie?

Czytaj więcej »

24. Zaufanie

Wpływ jednej osoby na drugą może wynikać z różnych powodów, na przykład ze strachu. Ale najlepszy wpływ wynika z zaufania. Stąd pytanie: Co decyduje o tym, że komuś jesteśmy w stanie zaufać?

Czytaj więcej »

22. Niezbędne składniki

Jeśli jest jakieś podobieństwo Królestwa Bożego do ciasta, na przykład ciasta drożdżowego, to jakie składniki są niezbędne do wzrostu Królestwa, a jakie nadają mu przyjemny smak?

Czytaj więcej »

21. Sędzia

Czasem się zdarza konflikt i tylko dobry rozjemca jest w stanie rozstrzygnąć go we właściwy sposób. Jakie cechy musi mieć taki „sędzia”, żeby można było mu zaufać w trudnej sprawie?

Czytaj więcej »

20. Całe narody

Wielki Nakaz Misyjny zawiera frazę „czyńcie uczniami wszystkie narody”. Jak wiele możemy osiągnąć w głoszeniu Ewangelii i czynieniu uczniami? Czy rzeczywiście możemy myśleć o całych narodach? Czy też zadanie zostanie wypełnione, gdy w każdym z narodów będą uczniowie Chrystusa?

Czytaj więcej »

19. Patriotyzm

Patriotyzm oznacza przywiązanie do Ojczyzny i gotowość do poświęceń ze względu na nią. Jesteśmy Polakami w doczesnym życiu i jednocześnie obywatelami Nieba na całą wieczność. Wobec tego: Co to znaczy być patriotą Królestwa Bożego?

Czytaj więcej »

18. Budowanie charakteru

Niektóre fragmenty opisujące służbę apostolską są trudne. Należy do nich ten, który porównuje apostołów do śmieci lub do aktorów teatru śmierci, a także ten, który mówi o cierpliwości, znakach i cudach charakteryzujących apostołów.

Czytaj więcej »

17. Dziedzictwo

Proszę, zastanów się nad takimi pytaniami: Jakie dziedzictwo przygotowujesz dla tych, którzy będą kontynuować/już kontynuują Twoją służbę? Z jakiego dorobku mogą korzystać? Co przekazujesz innym, aby ich służba lepiej się rozwijała?

Czytaj więcej »

16. Praca zespołowa

W jakich zespołach uczestniczysz/pracujesz? Jak oceniasz swoją zdolność do współpracy z zespołem? Czy masz doświadczenia, które pokazują przewagę zespołu nad indywidualną pracą?

Czytaj więcej »

14. Podział autorytetu

Powołanie do służby, szczególnie apostolskiej na pewno pochodzi od Boga: I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami… Ef. 4,11 Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych… Gal. 1,1

Czytaj więcej »

13. Granice autorytetu

Pan Bóg ściśle określa granice. Nie tylko narodom przydziela czas i miejsce ich zamieszkania (Dz. 17,26), ale gdy chodzi o jego Królestwo, to każdy ma określony zakres odpowiedzialności i władzy.

Czytaj więcej »

12. Pomnożenie i wzrost

Dlaczego, w jakim celu, jako Kościół pozostajemy na ziemi? Dlaczego Pan Jezus ciągle jeszcze nie przyszedł powtórnie i nie zakończył tego świata?

Czytaj więcej »

11. Duchowy Ojciec

Według żydowskiej tradycji, przykazania były rozmieszczone na dwóch tablicach po pięć na każdej. Przy czym pierwsza tablica regulowała nasze relacje z Bogiem, a druga relacje pomiędzy ludźmi. Wobec tego przykazanie nakazujące szacunek wobec rodziców było na tablicy regulującej relacje z Bogiem.
Co to może oznaczać?

Czytaj więcej »

8. Dowód apostoła

Pan Jezus poucza nas, abyśmy rozróżniali prawdziwych Jego wysłańców (proroków, nauczycieli itp) od fałszywych. Co to są za owoce, które wskazują na fałszywego wysłańca? I jakie owoce dowodzą, że ktoś jest godny zaufania – należy go przyjąć i słuchać?

Czytaj więcej »

7. Naostrzenie siekiery

Co robisz, jeśli w służbie Bogu coś uporczywie nie udaje się? Czy masz zwyczaj zadawać sobie pytania? Czy zadajesz pytania innym, aby zrozumieć jak to zrobić lepiej? Skuteczniej? Mądrzej?

Czytaj więcej »

6. Miasto i wieś

Jestem przekonany, że kluczem do sukcesu w powiększaniu Królestwa Bożego jest właściwy podział pracy. Czy już znasz swoje słabe strony i jesteś gotów skorzystać z pomocy innych?

Czytaj więcej »

5. Daleko – blisko

Oczywiste jest, że powinniśmy korzystać z usługi osób, które są naprawdę Bożymi sługami. Ale jak mamy się o tym przekonać?

Czytaj więcej »

4. Mosty relacji

Kazanie na Górze (Mat. 5‑7) kończy się ostrzeżeniem. Pan Jezus uprzedza, że nastąpią burze, które sprawdzą, jak budowaliśmy w naszym życiu.

Czytaj więcej »

Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies" - ciasteczka. Rozumiem. Akceptuję.