Kurs dla katechetów i osób prowadzących zajęcia dla dzieci „Szkoła Nadprzyrodzonej Służby Dzieci” – poziom 1 z Izą Szafraniec.

Opis:
Szkoła, w części teoretycznej zawiera omówienie wizji i koncepcji pracy z dziećmi. Kładzie nacisk na rzetelne nauczanie biblijne, praktyczne życie oparte na zdobytej wiedzy i doświadczeniu opartym na rozumieniu Słowa Bożego, doświadczaniu ponadnaturalnej sfery życia z Bogiem np: wiary, modlitwy,
modlitwy w Duchu Świętym, naukę słyszenia i słuchania Boga, głoszenia Ewangelii, modlitwy o chorych, czci i uwielbienia dla Boga, usługiwania Darami Ducha Świętego.
Wyposaża uczestników w umiejętność praktycznego prowadzenia spotkania dla dzieci z zastosowaniem koncepcji Becky Fischer w nauczaniu biblijnym, opartym na 3 głównych wartościach: Słowie Bożym, Wyposażaniu i Obecności Bożej.

Plan:
5 stycznia (czwartek)
19:00 – 20:30 spotkanie na zoom
6 stycznia (piątek)
10:00 – 15:00 spotkanie na zoom
7 stycznia (sobota)
10:00 – 17:00 część warsztatowa – Warszawa

Miejsce:
Zoom
Część warsztatowa: Warszawa – biuro KBwCh ul. Białostocka 22

Koszt:
350 zł od osoby (w tym obiad i przerwy kawowe 7 stycznia).

Zgłoszenia imienne prosimy przesłać na adres: beata@kbwch.pl

*Rada Kościoła Bożego w Chrystusie certyfikuje (Uchwała nr 10/2022) Kurs Katechetyczny „Szkoła Nadprzyrodzonej Służby Dzieci” poziom 1 (prowadzony przez Izę Szafraniec), jako wystarczający do uzyskania przez nauczycieli odpowiedniego przygotowania teologicznego do prowadzenia nauczania
religii Kościoła Bożego w Chrystusie. Uprawnia do prowadzenia zajęć religii w ramach systemu oświaty pod warunkiem posiadania kwalifikacji pedagogicznych wymaganych przez prawo oświatowe.

Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies" - ciasteczka. Rozumiem. Akceptuję.