Obóz Apostolski

Serdecznie zapraszamy na obóz apostolski, który odbędzie się w dniach 23-28 sierpnia 2021 r.

„Obóz apostolski” to miejsce, w którym rodzą się praktyczne plany budowania sieci apostolskiej. Przyglądamy się na czym polega pięcioraka służba i jak działa we współczesnym Kościele. To czas, gdzie można oddzielić się i wypocząć, poznawać się i budować relacje w dobrej atmosferze. Inspiracja przeradza się w wizję, a z wizji wynikają praktyczne kroki do działania. Na przykład moje marzenie o takiej apostolskiej sieci brzmi następująco:

Widzę rodzinę wspólnot kościelnych prowadzonych przez uzdrowionych, dojrzałych przywódców, ze zdrową tożsamością. Ci pastorzy mają swoje zespoły przywódcze, które dobrze ze sobą współpracują. Każda wspólnota jest inna – ma kształt zaprojektowany przez Boga w sposób, który pasuje do miejsca jej służby i osobowości przywódców.

Wspólnoty te prowadzą swoich ludzi do dojrzałości, nie bojąc się zająć się nawet najtrudniejszymi przypadkami. Każda znajduje swój sposób na społeczne zaangażowanie i przez to ma wpływ na swoją miejscowość. Wspólnoty te znajdują sposób, aby przemawiać zrozumiale do społeczeństwa, w którym działają.

Słowo Boże jest poznawane, przyjmowane i szanowane bez żadnego kompromisu, ale jednocześnie stosowane we współczesny sposób. Relacja z Bogiem jest świeża, nieustannie wzrastająca. Duch Święty w różnorodny sposób przejawia swoje dary nie tylko na spotkaniach wspólnoty, ale w indywidualnym życiu każdego jej członka. Nowe osoby czują się mile widziane, bo spotkania są zrozumiałe, ale jednocześnie Boża obecność konfrontuje przychodzących.

Ludzie są zaangażowani, ponieważ wiedzą do jakich dzieł misyjnych wspólnota została powołana. Osoby powołane do pełnoczasowej służby są finansowane, nawet jeśli nie są to pastorzy. Pokolenia współpracują ze sobą – młodsi szanują starszych i korzystają z pozostawionego przez nich dziedzictwa, starsi wychowują młodszych jako swoje duchowe dzieci.

A jakie jest Twoje marzenie? Chcesz, abyśmy spróbowali razem coś takiego budować?

Poniżej zaproszenie na obóz w 2020 r.: 

Udostępniamy link do pobrania jednego wykładu z Obozu 2020 oraz opisy pozostałych wykładów. 

Jeśli chcesz otrzymać dostęp do całości nagrań, skontaktuj się: 
beata@kbwch.pl

1. Neil Silverberg „Obóz jeniecki czy szkoleniowy”

https://youtu.be/c1XzNwXLoQo

Jaka jest wspólnota, do której należysz? Czym zajmują się jej przywódcy? Jaka jest ich filozofia służby? Czy ich celem jest zebrać i utrzymać w „obozie” jak najwięcej ludzi? Czy też jest to miejsce szkoleniowe do tego, aby ich wysłać na misję?

2. Wiesław Ziemba „Kościół Boża Eklezja”

Jakie jest Twoje zrozumienie Kościoła? Czy widzisz go jako wiele różnych, często rywalizujących ze sobą „kościołów”? W Bożym projekcie istnieje tylko jedna eklezja, Boże zgromadzenie…

3. Mark Medley „Cztery dary od Boga cz. 1”

Służba pastorska niesie ze sobą niesamowite wyzwania. Jak przetrwać do końca dobrze wypełniając swoje zadanie? Bóg dał nam dary, które pozwalają na przetrwanie.

4. Neil Silverberg „Zjednoczenie z Chrystusem”

Podstawa naszego zwycięskiego życia z Bogiem zawiera się w tym, że jesteśmy w Chrystusie, ale także w tym, że Chrystus zamieszkuje w nas.

5. Andrzej Nędzusiak „Gromadzić czy wysyłać?”

Tradycyjnie rozumiana służba pastorska skupiona jest na gromadzeniu ludzi, głównie na niedzielnych nabożeństwach. Obowiązującym kryterium sukcesu jest liczba takich zgromadzonych osób. Ale może jednak powinniśmy na to spojrzeć inaczej, skoro Pismo nie zawiera polecenia, aby zgromadzić, ale wielokrotnie nakazuje wysyłanie?

6. Mark Medley „Cztery dary od Boga cz. 2”

Bóg dał pastorom cztery dary, który pozwalają przetrwać wyzwania i wypełnić swoje powołanie. Czy umiesz je wszystkie wprowadzić w życie?

7. Julian Bałdyka „Ratunku! Jak to zrobić?”

Gdy słyszymy o służbie apostołów, to często wydaje się nam, że jest to coś nieosiągalnego dla normalnego wierzącego. A jednak… Błyskotliwa opowieść od wieloletniej drodze do zrozumienia pięciorakiej służby.

8. Jacek Głowacki „Klucz do ewangelizacji”

Chcielibyśmy, aby skutecznie docierać do ludzi z Ewangelią. W jaki sposób możemy taką skuteczność osiągnąć? Świadectwo wsparcia mocą Ducha Świętego w skutecznej ewangelizacji.

9. Andrzej Nędzusiak „Model sieci apostolskiej”

Rozwój, wzrost Kościoła bardzo zależy od jego przywódców, ich kondycji, umiejętności, pasji, obdarowania. W jaki sposób możemy zapewnić apostolskie wsparcie pastorom, aby mogli naprawdę dobrze służyć Kościołowi do jego rozwoju?

10. Beata Klim „Kopiuj Jezusa”

Przekazujemy ludziom wszystko, czego sami się nauczyliśmy. Ale jeśli pozostajemy jedynym wzorem do naśladowania, to efekt może być marny… Opowieść o tym, że jest lepsza droga!

11. Jakub Sawa „Zarządzanie sobą”

Często nie radzimy sobie z nadmiarem spraw do zrobienia. Pilne, choć niekoniecznie ważne wypierają te, które są istotne. Jak nauczyć się zarządzać sobą wobec wielu wyzwań pojawiających się w życiu?

12. Wiesław Ziemba „Charakterystyka służby apostolskiej”

Służba apostolska jest związana z samą istotą istnienia i budowania Kościoła. Świadectwo rozwijającej się służby apostolskiej.