Nauczanie religii

Szkoła na życzenie rodziców jest zobowiązana do zorganizowania nauczania religii naszego Kościoła. Odbywa się ono na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 roku (patrz link poniżej).

Zajęcia są prowadzone w oparciu o zgłoszone w MEN podstawy programowe. Ponieważ jesteśmy w trakcie reformy systemu oświaty, mamy dwie wersje podstaw programowych. Stare dotyczą 6-letnich szkół podstawowych, 3-letnich gimnazjów oraz 3-letnich liceów (szkół ponadgimanzjalnych). Nowe dotyczą 8-letniej szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych (linki do nowych podstaw programowych będą poniżej wkrótce).

Podpisane 8 maja 2012 roku porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej określi kwalifikacje nauczycieli religii – patrz link do odpowiednich dokumentów poniżej.

Ze znajomością przepisów dotyczących nauczania religii w naszych szkołach jest różnie. Największą i najczęstszą trudnością jest doprowadzenie do porozumienia z różnymi organami prowadzącymi szkoły, do których uczęszczają nasze dzieci. Ten problem jest wtedy, gdy dzieci są z różnych gmin, a więc całkiem często.

Pliki do pobrania

Dokumenty związane z nauczaniem religii:

Podstawy programowe nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie:

Podstawy programowe nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie:

Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies" - ciasteczka. Rozumiem. Akceptuję.