1.Jak możemy wykryć potencjalnych ewangelistów?

 • Szkolenie oparte na praktyce w relacji mistrz–uczeń.
 • Ewangelista „przyciąga” ewangelistę. 
 • Wykrywanie poprzez obserwację.
 • Dawanie osobistego przykładu, który zachęci innych.
 • Zachęta do ewangelizacji – często głoszenie wywoła odzew, który ujawni namaszczenie.

2. Na czym powinno polegać ich szkolenie (wychowanie)?

 • Szkolenie oparte na praktyce – zwycięstwem jest każde ewangelizacyjne wyjście
  niezależnie od efektów.
 • Gorliwość bez oczekiwania na efekty pozwoli nam uniknąć nadaktywności i zniechęcenia,
 • Konieczne jest zdejmowanie presji z ludzi – ewangelizacja pod presją prowadzi do porażek
  i zniechęcenia.
 • Stworzenie warunków do rozwoju ewangelistów – szkolenia w ramach lokalnego kościoła.
 • Wychowywanie przez powtarzanie – ponawianie zachęty.
 • Zachęcające nauczania i osobisty przykład.

3. Jak połączyć ich z resztą Kościoła?

 • Każdy ewangelista powinien mieć kościół, który traktuje jako swój duchowy dom.
 • Pastor/lider powinien okazywać im szczere zainteresowanie i troskę o ich duchowy stan.
 • Pastor/lider powinien nadzorować służbę ewangelisty.
 • Ewangeliści są “bezpieczni” jeśli bezpośrednio angażują się do pomocy w funkcjonowaniu, prowadzeniu i budowaniu kościoła, którego są częścią.
 • Zadaniem ewangelisty jest nie tylko głoszenie Ewangelii na zewnątrz, ale także inspirowanie – pobudzanie do życia kościoła, którego dany ewangelista jest częścią.
 • Ewangeliści to nie soliści – Jezus wysyłał po dwóch.

Wyszukiwanie przyszłych ewangelistów i wychowywanie ich do dojrzałej służby.

Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies" - ciasteczka. Rozumiem. Akceptuję.