Ustawy

Sanepid

Sanepid w kawiarence kościelnej

Gdyby doszło do kontroli Sanepidu w kawiarence kościelnej, co już miało miejsce w Rybniku, warto znać dobre argumenty, aby skutków takiej kontroli uniknąć i zapobiec następnym.

W przypadku donosu pracownicy Sanepidu czują się zobowiązani do kontroli, nawet jeśli to jest w niedzielę w kościele. W przypadku, jeśli kościół prowadzi działalność sprzedaży („wprowadzania do obiegu”) produktów spożywczych dla osób z zewnątrz, to taka kontrola jest uzasadniona. Jeśli jednak to jest część praktykowania wspólnoty, tradycyjna kawiarenka po nabożeństwie, czyli pewna forma „agape”, Sanepid nie może się tym zajmować. Oto argumenty sformułowane przez prawnika, dr Ewarysta Kowalczyka:

  1. Karą zagrożone jest działanie polegające prowadzeniu działalności w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów lub wbrew decyzji o odmowie zatwierdzenia zakładu w trybie i na zasadach określonych w art. 6 rozporządzenia nr 852/2004 oraz art. 63 (art. 103 ust. 1 ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia).
  2. „Obrót żywnością” należy rozumieć w związku z ustawowym pojęciem „wprowadzenie żywności do obrotu”, które oznacza wprowadzenie na rynek (w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia nr 178/2002) (art. 3 ust. 3 pkt. 52 ww. Ustawy)
  3. Nie ma miejsca jakiekolwiek wprowadzanie na rynek żywności w sytuacji, w której konsumentami żywności są uczestnicy wydarzeń religijnych, w tym praktyk i obrzędów religijnych. Częścią praktyk religijnych w Kościele Bożym w Chrystusie jest tzw. „agape” – starożytny, biblijny zwyczaj spotkań chrześcijan przy posiłku. Zgodnie z wielowiekową tradycją, uczestnicy „agape” przynoszą jedzenie przez siebie przygotowane i dzielą się nim. Taka praktyka jest częścią niedzielnego nabożeństwa i służy umacnianiu więzi wspólnoty. Nie jest to wydarzenie publiczne, lecz kościelne. Biorą w nim udział członkowie Kościoła oraz uczestnicy nabożeństw.
  4. Czynności związane z przygotowywaniem posiłków i napojów dla uczestników praktyk religijnych są autonomiczną sprawą związku wyznaniowego. Prowadzenie czynności kontrolnych, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie wykraczającym poza właściwość określoną ustawą z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej stanowi rażące naruszenie prawa, a w doniesieniu do czynności podejmowanych osobiście przez funkcjonariusza publicznego może stanowić przestępstwo określone art. 231 Kodeksu karnego. W przypadku decyzji administracyjnych wydanych bez podstawy prawnej ujawnić się mogą również przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, a tytułem regresu odpowiedzialność majątkowa funkcjonariusza publicznego wydającego niezgodną z prawem decyzję.

 

Kontrole Sanepidu

W ostatnich miesiącach doszło do kontroli Sanepidu kawiarenek kościelnych. Jednak według przepisów naszego prawa, działalność kawiarenek kościelnych, o ile nie prowadzą działalności gospodarczej stanowiącej ofertę dla klientów z zewnątrz, jest wewnętrzną sprawą Kościoła. Trzymając się tego stanowiska można odmówić poddania się kontroli Sanepidu uznając ją za wkraczanie w obszar kultu religijnego (i faktycznie tak jest, bo nasze kawiarenki stanowią część spotkań mającą na celu wzmacnianie relacji między ludźmi w kościele). Oczywiście, zachęcamy do przestrzegania zasad bezpiecznego żywienia!

Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies" - ciasteczka. Rozumiem. Akceptuję.