Podnoszenie świadomości:

 • nauczanie – wyjaśnienie i omówienie tematu ewangelizacji
 • indywidualne uczniostwo – ewangelista i chętny uczeń partnerują sobie podczas dzielenia się Ewangelią
 • odczarowanie urzędu ewangelisty – biblijne perspektywa vs. kościelne kalki myślowe
 • obalanie mitów o ewangelizacji – j.w.

Motywacja i uwalnianie:

 • głoszenie kazań:
  – wolność od strachu i opinii/wstydu
  – nie, nie musisz, ale dużo możesz
  – ewangelizując możesz być sobą i robić to w swoim stylu
 • wydarzenia (trening) – wydarzenia otwarte dla osób spoza kościoła; nie muszą być otwarcie „ewangelizacyjne”, ale mają być dobrym miejscem do dzielenia się Ewangelią.
 • świadectwa o ewangelizacji – przestrzeń do dzielenia się doświadczeniem z dzielenia się Ewangelią
 • budowanie mentalności czyniących uczniami – opieka nad osobą w procesie nawrócenia (przed, w trakcie i po)
 • wyjazdy zborowe dla członków kościoła i ich bliskich – możliwość świadczenia o Jezusie i głoszenia Ewangelii
 • w wolności i prostocie
 • uproszczenie – sprowadzenie ewangelizacji do prostego działania,
 • pozytywny język

Kształtowanie umiejętności:

 • warsztaty z ewangelizacji (dostosowany program), Przykładowe tematy:
  – czym jest Ewangelia i jak ją głosić?
  – jak opowiadać swoje świadectwo?
  – głoś jak Syn, nie jak niewolnik
 • uczenie wrażliwości na słuchaczy
 • umiejętność zadawania pytań

Inne uwagi/działania:

 • cierpliwość do nauki w zakresie ewangelizacji i idących z tym zmianami
 • zachęcanie nowonawróconych do głoszenia Ewangelii, jako standardu życia chrześcijanina
 • komora i post – miejsce intymnego spotkania z Bogiem i duchowego wzrostu
 • docenianie ewangelistów

Program wyposażania do ewangelizacji

Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies" - ciasteczka. Rozumiem. Akceptuję.