Zgromadzenia publiczne

Na podstawie Art. 57 Konstytucji RP w naszym kraju obowiązuje zasada wolności zgromadzeń publicznych, przy czym za zgromadzenie publiczne rozumie się minimum 15 osób, które zebrały się w jednym miejscu publicznym. W szczególności, ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania daje prawo do tego, aby publicznie głosić swoją religię albo przekonania (Art. 2 pkt 3), a prawo to może podlegać jedynie ograniczeniom ustawowym koniecznym do ochrony bezpieczeństwa publicznego, porządku, zdrowia lub moralności publicznej albo podstawowych praw i wolności innych osób (Art. 3 ust. 1). Planowane zgromadzenie należy zgłosić z wyprzedzeniem minimum 6 dni do władz gminnych. Odmowa wyrażenia zgody na takie zgromadzenie jest możliwa tylko w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności innych osób, a także ochrony Pomników Zagłady.

Jeśli chcemy więc przeprowadzać ewangelizację w miejscu publicznym (będącym własnością samorządu lub Skarbu Państwa), to gdy nie wiąże się ona z gromadzeniem w jednym miejscu więcej niż 15 osób, nie ma potrzeby, aby to zgłaszać. Jeśli jednak może dojść do takiego zgromadzenia, należy do władz samorządowych (urzędu gminy lub miasta) skierować pisemne powiadomienie zawierające informację o organizatorze (osoba prawna Kościoła, jej adres email oraz telefon), imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zgromadzenie, serię i nr dowodu osobistego oraz numer telefonu do niej, miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia zgromadzenia, a także przewidywaną liczbę uczestników. Należy ponadto podać cel (np. głoszenie Ewangelii) i ogólny przebieg/zawartość zgromadzenia. Zobacz przykładowe pismo, które można użyć poprawiając stosownie do potrzeb link ZGROMADZENIA pismo zgłoszenie (inny wzór takiego pisma znajdziesz poniżej).

W trakcie zgromadzenia można się spodziewać obecności Policji i/lub Straży Miejskiej, która może wylegitymować osobę odpowiedzialną za zgromadzenie. Służby porządkowe mają za zadanie interweniować w przypadku prób zakłócenia zgromadzenia.

 

Dodatkowe regulacje obowiązują w przypadku zgromadzeń (przemarszów) na drogach i ulicach. Kilka Kościołów ustawowych ma prawo do uzgadniania takiego zgromadzenia w sposób uproszczony (ustawa prawo o ruchu drogowym Art. 65h).

Ponieważ zdarzają się problemy z prawidłową interpretacją przepisów przez organy samorządowe, na zlecenie Pastora Jerzego Przeradowskiego zostały przygotowane następujące dokumenty:

Uwaga! Z powyższych dokumentów mogą korzystać tylko wymienione w nich Kościoły, w szczególności Kościół Boży w Chrystusie.

Pliki do pobrania

Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies" - ciasteczka. Rozumiem. Akceptuję.