3. Ewangelizacja przez relacje

Spróbujmy spojrzeć na nawrócenie kluczowy moment pewnego procesu jaki zachodzi w człowieku pod wpływem Ewangelii.

1. Bóg połączeń

W diamencie atomy węgla są bliżej, połączone są w każdą z czterech stron najsilniejszym możliwym dla węgla wiązaniem.