21. Sędzia

Czasem się zdarza konflikt i tylko dobry rozjemca jest w stanie rozstrzygnąć go we właściwy sposób. Jakie cechy musi mieć taki „sędzia”, żeby można było mu zaufać w trudnej sprawie?

20. Całe narody

Wielki Nakaz Misyjny zawiera frazę „czyńcie uczniami wszystkie narody”. Jak wiele możemy osiągnąć w głoszeniu Ewangelii i czynieniu uczniami? Czy rzeczywiście możemy myśleć o całych narodach? Czy też zadanie zostanie wypełnione, gdy w każdym z narodów będą uczniowie Chrystusa?

19. Patriotyzm

Patriotyzm oznacza przywiązanie do Ojczyzny i gotowość do poświęceń ze względu na nią. Jesteśmy Polakami w doczesnym życiu i jednocześnie obywatelami Nieba na całą wieczność. Wobec tego: Co to znaczy być patriotą Królestwa Bożego?

18. Budowanie charakteru

Niektóre fragmenty opisujące służbę apostolską są trudne. Należy do nich ten, który porównuje apostołów do śmieci lub do aktorów teatru śmierci, a także ten, który mówi o cierpliwości, znakach i cudach charakteryzujących apostołów.

17. Dziedzictwo

Proszę, zastanów się nad takimi pytaniami: Jakie dziedzictwo przygotowujesz dla tych, którzy będą kontynuować/już kontynuują Twoją służbę? Z jakiego dorobku mogą korzystać? Co przekazujesz innym, aby ich służba lepiej się rozwijała?

16. Praca zespołowa

W jakich zespołach uczestniczysz/pracujesz? Jak oceniasz swoją zdolność do współpracy z zespołem? Czy masz doświadczenia, które pokazują przewagę zespołu nad indywidualną pracą?

15. Wyuczony czy namaszczony ?

Co nadaje kształt apostołom i ich służbie? Namaszczenie udzielone przez Boga? Czy umiejętności nabyte od innych apostołów?

14. Podział autorytetu

Powołanie do służby, szczególnie apostolskiej na pewno pochodzi od Boga: I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami… Ef. 4,11 Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych… Gal. 1,1

13. Granice autorytetu

Pan Bóg ściśle określa granice. Nie tylko narodom przydziela czas i miejsce ich zamieszkania (Dz. 17,26), ale gdy chodzi o jego Królestwo, to każdy ma określony zakres odpowiedzialności i władzy.

12. Pomnożenie i wzrost

Dlaczego, w jakim celu, jako Kościół pozostajemy na ziemi? Dlaczego Pan Jezus ciągle jeszcze nie przyszedł powtórnie i nie zakończył tego świata?

Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies" - ciasteczka. Rozumiem. Akceptuję.