11. Duchowy Ojciec

Według żydowskiej tradycji, przykazania były rozmieszczone na dwóch tablicach po pięć na każdej. Przy czym pierwsza tablica regulowała nasze relacje z Bogiem, a druga relacje pomiędzy ludźmi. Wobec tego przykazanie nakazujące szacunek wobec rodziców było na tablicy regulującej relacje z Bogiem.
Co to może oznaczać?

10. Motywacje kształtujące służbę

Życie wspólnoty kościelnej jest kształtowane za pomocą jakichś motywacji, które pobudzają nas działania. Które z poniższych dostrzegasz w polskim Kościele jako decydujące?

9. Fundamenty określają dom

Nowy Testament porównuje Kościół do budynku – jeśli tak jest,
to jakie są fundamenty tej budowy, w jaką się angażujesz?

8. Dowód apostoła

Pan Jezus poucza nas, abyśmy rozróżniali prawdziwych Jego wysłańców (proroków, nauczycieli itp) od fałszywych. Co to są za owoce, które wskazują na fałszywego wysłańca? I jakie owoce dowodzą, że ktoś jest godny zaufania – należy go przyjąć i słuchać?

7. Naostrzenie siekiery

Co robisz, jeśli w służbie Bogu coś uporczywie nie udaje się? Czy masz zwyczaj zadawać sobie pytania? Czy zadajesz pytania innym, aby zrozumieć jak to zrobić lepiej? Skuteczniej? Mądrzej?

6. Miasto i wieś

Jestem przekonany, że kluczem do sukcesu w powiększaniu Królestwa Bożego jest właściwy podział pracy. Czy już znasz swoje słabe strony i jesteś gotów skorzystać z pomocy innych?

5. Daleko – blisko

Oczywiste jest, że powinniśmy korzystać z usługi osób, które są naprawdę Bożymi sługami. Ale jak mamy się o tym przekonać?

4. Mosty relacji

Kazanie na Górze (Mat. 5‑7) kończy się ostrzeżeniem. Pan Jezus uprzedza, że nastąpią burze, które sprawdzą, jak budowaliśmy w naszym życiu.

3. Ewangelizacja przez relacje

Spróbujmy spojrzeć na nawrócenie kluczowy moment pewnego procesu jaki zachodzi w człowieku pod wpływem Ewangelii.